Års­­­­kon­fer­ensens ombuds­­­­möte 2024

SAM

Årskonferensens ombudsmöte hålls lördagen den 11 maj på Gullbrannagården. Anmälan av ombud sker församlingsvis och det är församlingens ordförande eller kontaktperson som gör anmälan. Varje ombud ska anmälas med namn, e-postadress och mobilnummer. Sista anmälningsdatum är 14 april.

På konferensen checkar du som är ombud in och får ditt röstkort i konferensbyrån.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Malin Röstedal, malin.rostedal@alliansmissionen.se.

B