Årets evangelisationssatsning: Bärare av goda nyheter

Bärare av goda nyheter är en ny satsning på Årskonferensen som går ut på att vi tillsammans betjänar människor i samhället och delar med oss av vår tro. Konceptet består av tre enskilda men ändå sammanhängande delar. Man kan delta i en, två eller tre av följande programpunkter. Alla delar är precis lika viktiga och behövs var för sig.

1
Workshop:
Bageri

tor 14.30-17.00 i Lägergårdens kök

I bageriet bakar vi tillsammans bullar som ska bjudas på vid den utåtriktade satsningen ”Outreach i Båstad” under fredagen. Vi lyssnar till betraktelse och har en bönestund tillsammans i bageriet.

Gun-Britt Sigfridsson, Esgrim Rommel

2
Seminarium:
Bärare av goda nyheter

fre 13.30-14.15 i Mysstugan

I det här seminariet tar vi avstamp i 1 Joh 4:19 där det står att ”Vi älskar därför att han först älskade oss”. I det innerliga mötet med Jesu kärlek uppstår en rörelse i tacksamhet tillbaka till Gud men också till den här världen som Gud älskar. Vi är inbjudna att i ord och handling vara del av Guds kärleksrörelse. Undervisning, övningar och berättelser varvas under seminariet.

Esgrim Rommel

3
Outreach i Båstad

fre 15.00-18.00, samling vid receptionen

Tillsammans med Fyrens församling önskar vi Båstadsfolket en fin Kristi Himmels­färdshelg genom att bjuda människor på fika ute på torget. Den som vill kan också hjälpa till med att dela ut en hälsning från församlingen med inbjudan till Fyrens aktiviteter. I allt detta kan riktigt fina och djupa samtal uppstå.

Max 20 personer. Anmälan nedan, senast fredag kl. 12.00.

Gruppen leds av Esgrim Rommel.

Anmälan till ”Outreach i Båstad”

OBS! Endast en person per anmälan. Samling för gemensam avfärd fredag kl. 15 vid Gullbrannagårdens reception.