Om Årskonferensen

Välkommen!

Så börjar det då bli dags för en ny årskonferens. Glädjande är att SAM och SAU även i år arrangerar denna konferens tillsammans. Vi ser fram emot dagar fyllda till bredden av god undervisning, stärkande lovsångs- och bönestunder, roliga aktiviteter och härlig gemenskap – allt för att vi ska byggas upp i vårt lärjungaskap och bli mer lika Kristus.

Detta år har vi valt temat ”I rörelse”. Vi tror att vi som individer och som församlingar behöver komma alltmer i rörelse, en rörelse som bär budskapet om frälsning till människor utanför våra sammanhang. När och var hittar du ditt inflöde, där Gud får möjlighet att fylla på ditt inre? När och var hittar du ditt utflöde, där Guds kärlek får visas genom den du är, det du gör och det du säger? Vi får uppmuntra och hjälpa varandra att i ord och handling vara Jesu lärjungar i vår vardag, i mötet med människor varje dag, så att ännu fler får upptäcka och ta del av Guds friska, näringsrika vatten.

Vi hoppas du har möjlighet att delta i många av de programpunkter vi har förberett i år. Och att årskonferensen 2024 blir ett tillfälle då du både får ta steg närmare Gud och steg ut i rörelse, en rörelse för hans rike.

Med önskan om Guds välsignelse,

Ulf Häggqvist, missionsledare SAM och Jakob Winberg, generalsekreterare SAU

Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.

Joh 4:14

Årskonferensen arrangeras i samverkan med

Konferensbyrån

I Konferensbyrån på tennisplanen kan du få information och anmäla dig till olika aktiviteter. Här checkar också du som är ombud på SAM:s ombudsmöte in och får ditt röstkort. Ombud till SAU:s årsmöte checkar in i anslutning till Skeppet.

Öppettider:
torsdag 10.00–18.00
fredag 10.00–18.00
lördag 9.00–17.00

B