Seminarier, workshop och bibelstudier

Under Årskonferensen har du möjlighet att fördjupa dig i en mängd olika ämnen. Från hur vi tar tron med oss in i entreprenörskap och motormeck, hur vi skapar gudstjänster för flera åldrar och socialt samhällsengagemang, till hur vi tar oss an vårt dåliga missionssjälvförtroende och blir en rörelse som delar evangeliet vidare till människor runt omkring oss.

Missa inte årets särskilda evangelisationssatsning i tre delar – Bärare av goda nyheter. De två första delarna består av ett workshop och ett seminarium, och den tredje delen är en outreach i Båstad. Läs mer om det här >

TORSDAG

SEMINARIUM
tor 13.30-14.15 i Skeppet

ATT DELA TRON I NYA TIDER

Hur kan min berättelse peka på Jesus?

Lisa Fredlund

SEMINARIUM
tor 14.30-15.30 i Skeppet

GICK JESUS FIRMA MED VINST?

Ett samtal om entreprenören, entreprenörskap och det lilla företagets roll i sin bygd och i sin värld. Vi lyssnar på exempel från Sverige och Kenosis, Rumänien.

moderator: Duncan Levinsohn

SEMINARIUM
tor 14.30-15.30 i Bryggan Mitt

MED JESUS UNDER HUVEN

Att vandra med Jesus handlar om en relation som är 24/7/365. Då är det ju klart att han är med oss även när vi är under huven?! Kanske kan vi inspirera dig till att göra det du känner dig kallad att göra?

Einefors, Nyström och Lang samt gänget från ”Med Jesus under huven”

SEMINARIUM
tor 14.30-15.30 i Mysstugan

CAFÉ KAPERNAUM – EN MÖTESPLATS PÅ UNIKA VILLKOR

När pionjärförsamlingen i Älta började sitt arbete för över 30 år sedan startade man även Café Kapernaum utifrån konkreta behov i samhället. En lördag i månaden möts unga och vuxna med funktionsnedsättning under tre timmar för mingel, småprat, middag, underhållning och andakt. Gästerna på caféet kommer ibland själva men oftast med personal eller familjemedlemmar.

Liza Jansson, Lena Pilheden, Sarah Erskine

SEMINARIUM
tor 14.30-15.30 i Bäckasalen

HUR KAN FÖRSAMLINGEN SAMARBETA MED SAMHÄLLET?

Ensamhushållen blir fler, skolresultaten visar dystra siffror, segregationen cementerar sig fast, ofrivillig ensamhet har blivit en folksjukdom och rapporter kommer om barnfattigdom i Sverige. Mitt i detta finns våra församlingar med sitt budskap och engagemang. Hur och med vad kan församlingen bidra till en ljusare framtid?

Daniel Berner

WORKSHOP
tor 14.30-17.00 i Lägergårdens kök. OBS! Tiden.

BAGERI

I bageriet bakar vi tillsammans bullar som ska bjudas på vid den utåtriktade satsningen ”Outreach i Båstad” under fredagen. Vi lyssnar till betraktelse och har en bönestund tillsammans i bageriet.

Gun-Britt Sigfridsson, Esgrim Rommel

Mer om outreach i Båstad och årets evangelisationssatsning >

FREDAG

SEMINARIUM
fre 13.30-14.15 i Bryggan Mitt

SPANING SAM

Under det senaste året har pastorer och ungdomsledare i SAM/SAU haft möjlighet att delta i fortbildningen ”Fäste för en tro på glid”. Som en del i fortbildningen har deltagarna fått genomföra spännande och utmanade intervjuer med församlingsmedlemmar i olika åldersgrupper samt göra en bredare församlingsenkät. I detta seminarium gör vi en spaning utifrån svarsunderlaget, som kommer från ca 40 SAM-församlingar. Hur är vi församling tillsammans och gestaltar Jesus Kristus i världen?

Mikael Celinder, Anna Ahlström

BIBELSTUDIUM
fre 13.30-14.15 i Bryggan Nord

I RÖRELSE, MATT 28:16.20

Rörelsen i Jesu missionsbefallning bryter mot den gammaltestamentliga missionsrörelsen, men på vilket sätt? Hur lyckades de första lärjungarna med missionsbefallningen? Och hur kan vi som församling idag följa den riktning som Jesus pekar ut för mission och evangelisation?

Johanna Lantz

SEMINARIUM
fre 13.30-14.15 i Skeppet

FÖRSAMLINGSPLANTERING I DAGENS TURKIET

Vi möter det unga turkiska pastorsparet Mehmet och Berivan som leder arbetet i en församling i västra Turkiet. Vi får en inblick i hur de bygger församling och hur läget är för den evangeliska kyrkan som växer fram i landet genom ett lokalt ledarskap.

Mehmet och Berivan, Turkiet

SEMINARIUM
fre 13.30-14.15 i Bäckasalen

FÖRSAMLINGEN SOM VÄXTPLATS

Som församlingsledning är det en utmaning att fokusera på det centrala. Hur leder vi så att människor tar emot Jesus, formas av honom och gestaltar honom i världen? I det här seminariet pratar vi om att flytta fokus från spaljén till växten.

Jonas Melin

SEMINARIUM
fre 13.30-14.15 i Mysstugan

BÄRARE AV GODA NYHETER

I det här seminariet tar vi avstamp i 1 Joh 4:19 där det står att ”Vi älskar därför att han först älskade oss”. I det innerliga mötet med Jesu kärlek uppstår en rörelse i tacksamhet tillbaka till Gud men också till den här världen som Gud älskar. Vi är inbjudna att i ord och handling vara del av Guds kärleksrörelse. Undervisning, övningar och berättelser varvas under seminariet.

Esgrim Rommel

BIBELSTUDIUM
fre 15.30-16.15 i Bäckasalen

I RÖRELSE, MATT 4:18-22

Hur kan vi vara en rörelse i tiden och samtidigt vara den kaxiga motrörelse som Jesus startade? Jesus sa: ”Kom och följ mig.”

Gabriella Enblom

SEMINARIUM
fre 15.30-16.15 i Mysstugan

ÄR DEN KRISTNA TRON SANN?

Jesus gör ett unikt och skarpt sannings­anspråk – han öppnar upp sig för att bevisas eller motbevisas. Vilka är argumenten för och emot en kristen tro?

Hannes Lundberg

SEMINARIUM
fre 15.30-16.15 i Skeppet

ATT VARA FÖRSAMLING I VARDAGEN

Hur gestaltar vi Jesus i vår vardag? Ta del av ett samtal kring hur tron på Jesus tar sig uttryck i vardagen, på arbetsplatsen, bland vänner och grannar och i samhället där vi bor. Vi lyssnar in tankar kring detta i ett panelsamtal med olika röster och erfarenheter.

moderator: Ulf Häggqvist

SEMINARIUM
fre 15.30-16.15 i Bryggan Mitt

GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR

Hur gör vi en gudstjänst för alla åldrar och hur lever vi gudstjänst för alla åldrar? Välkommen på ett seminarium där du får praktiska tips och inspiration för hur en gudstjänst för alla åldrar kan förberedas, genomföras och efterarbetas.

Iren Björnell, Malin Rosman

LÖRDAG

BIBELSTUDIUM
lör 11.15-12.00 i Mysstugan

I RÖRELSE, KOL 4:3A, 4:5

Det finns många olika sätt att dela med sig av evangeliet till andra. Häng med och bli inspirerad av hur vi med våra olika personligheter, stilar och förutsättningar kan dela evangeliet i vår egen vardag.

Jakob Fhager Bjärkhed

SEMINARIUM
lör 11.15-12.00 i Bäckasalen

EN LEVANDE BIBEL

Vad har Bibeln med vårt vardagsliv att göra och hur kan vi ta till oss berättelserna så att vi förstår dem idag? Vi tittar på hur man kan närma sig Bibelns olika sorters böcker och hur man kan leta efter budskapets kärna. Vi övar också rent praktiskt på detta så att man sedan kan ta med sig det i den egna läsningen, eller när man vill dela det vidare i exempelvis andakter eller samtal med människor. Ta gärna med dig en bibel.

Maria Pettersson

SEMINARIUM
lör 14.00-14.45 i Bäckasalen

DEN PERFEKTA FAMILJEN

Vi lever i en tid med åsikter åt höger och vänster, och mitt i allt vill vi vara kristna föräldrar som ger tron vidare till våra barn. Men hur? I det här seminariet talar vi om föräldraskap, ärlighet och tro för att uppmuntra och stärka mammor och pappor i deras viktiga roll.

Jeanette Ingemarson, Maria Furusand

BIBELSTUDIUM
lör 14.00-14.45 i Mysstugan

I RÖRELSE, JOH 4

I rörelse till fikarummets yttersta gräns. Vem är egentligen missionär? Och vad gör vi åt vårt dåliga missionssjälvförtroende? Hur påverkar vår rörelse mot Jesus rörelsen ut i vår vardag?

Johanna Uhlin

SEMINARIUM
lör 15.30-16.15 i Bäckasalen

APOSTLAGÄRNINGARNA I VÅR TID

I Apostlagärningarna läser vi om hur evangeliet sprids och hur antalet lärjungar, ledare och församlingar multipliceras. Kan detta ske även i vår tid? I det här seminariet berättar några olika personer om vad som sker idag, i Sverige och internationellt.

moderator: Jonas Melin

SEMINARIUM
lör 15.30-16.15 i Mysstugan

APG29 – EN INTERNATIONELL MISSIONSRÖRELSE AV UNGA VUXNA

Vi får en inblick i uppdrag och upplägg för lärjungaskolan Apg29 och Apg29 Pionjär, som arrangeras av SAU/SAM i samverkan med Equmeniakyrkan, Equmenia och internationella partners. Lyssna till flera deltagare från höstens skola i Sydafrika med fokus på lärjungaskap, ledarskap och mission.

moderator: Rickard Thoursie

B